Oiva-ohjaus

TulkkausILONAsta voi tilata OIVA-ohjausta, jonka toteuttaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja. OIVA-ohjauksen menetelmillä pyritään vahvistamaan puhevammaisen asiakkaan lähipiirin vuorovaikutustaitoja ja hyödynnetään osaavan kumppanuuden LOVIT®-menetelmää. OIVA-menetelmiä on kaksi erilaista; OIVA-prosessi ja OIVA-klinikka. Molemmissa menetelmissä käytetään kommunikaatiotilanteissa kuvattua videomateriaalia ja niistä löydetään positiivisia onnistumisia vuorovaikutukseen. 

OIVA-prosessi on suunnattu työyhteisölle. OIVA-prosessissa havainnoidaan videolta puhevammaisen henkilön ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vahvistetaan työntekijöiden vuorovaikutustaitoja. 

OIVA-klinikka keskittyy yhden asiakkaan lähipiirin ohjaamiseen. OIVA-klinikassa havainnoidaan videolta puhevammaisen henkilön ja hänen läheistensä vuorovaikutusta eri ympäristöissä, esimerkiksi kotona, koulussa tai työpaikalla. 

Ota yhteyttä toimisto@tulkkausilona.fi. 

Lisätietoa aiheesta: www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/toimintamallit/oiva/