Kirjoitustulkkaus

Tarjoamme kirjoitustulkkausta huonokuuloisille tai kuuroutuneille asiakkaille, jotka eivät osaa viittoa. Tällöin tulkki kirjoittaa esimerkiksi tietokoneen ruudulle tekstiksi kaiken mitä tilanteessa keskustellaan. Liikkuvissa tilanteissa tulkataan myös paperin ja kynän avulla, tablettitietokoneella tai kannettavalla tietokoneella niin sanottuna valjastulkkauksena. Suuremmissa yleisötilaisuuksissa kirjotustulkin kirjoittama teksti voidaan heijastaa valkokankaalle kaikkien asiakkaiden luettavaksi.