Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus

Viittomakielen tulkkaus tarkoittaa kuuron ja kuulevan henkilön välisen kommunikaation tulkkausta. Tulkki tulkkaa kaiken, mitä tilanteessa puhutaan. Hän on puolueeton, eikä ota osaa keskusteluun. Tulkki on vaitiolovelvollinen ja hän noudattaa työssään viittomakielen tulkkien ammattieettistä säännöstöä.

Viittomakielen tulkkauksessa TulkkausILONAssa käytetään kielipareja suomalainen viittomakieli–suomen kieli ja suomalainen viittomakieli–englanti. Kuuroutuneille asiakkaille tulkkaamme viitotulla puheella, jossa viittomakielen viittomia viitotaan suomen kielen sanajärjestyksen mukaisesti. Kuurosokeiden asiakkaiden kanssa viitomme taktiisti eli kädestä käteen. Tulkkaamme tukiviittomilla esimerkiksi kehitysvammaisille. Tulkkaus voi olla myös puheentoistoa huonokuuloiselle asiakkaalle. Tällöin tulkki toistaa kolmannen osapuolen puhetta selkeällä äänellä lähellä asiakasta.

Kuulonäkövammaiselle asiakkaalle tulkki tulkkaa viittomalla kädestä käteen tai kapeaan näkökenttään. Tulkin työhön kuuluu kuuluu kielellisen tulkkauksen lisäksi opastusta silloin, kun liikutaan paikasta toiseen sekä ympäristön kuvailua. Kuvailu voi tapahtua puhuen tai viittoen. Kuvailussa käytetään sosiaalisia pikaviestejä eli kosketukseen perustuvia haptisia merkkejä. Tällöin tilannetta tai keskustelukumppanin reaktioita voidaan kuvailla keskustelun aikana kuulonäkövammaiselle asiakkaalle. Tulkki tekee merkkejä kuulonäkövammaisen keholle esimerkiksi käsivarteen, kämmeneen tai selkään.

TulkkausILONAssa teemme kirjoitustulkkausta.

Tulkin työhön kuuluu asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä perehdyttäminen tulkin käyttöön ja opastaminen tulkin tilaamiseen.